DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SPŠ KLADNO

Pravidelně se účastníme dne otevřených dveří na SPŠ Kladno, kde podporujeme volbu technického vzdělání u budoucích studentů střední školy.

Jako elektrotechnická firma diskutujeme s rodiči možnosti uplatnění absolventů na trhu práce a zdůrazňujeme důležitost praktických zkušeností už při studiu střední školy.