Jsme spolehlivým
zaměstnavatelem
již více než 30 let

Jsme
spolehlivým
zaměstnavatelem
již více než 30 let

Colsys s.r.o.

Spolehlivý partner od roku 1990
Více než 300 vysoce kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců
Tržby v posledních pěti letech 800 mil. až 1 mld. Kč ročně
Ekonomicky stabilní společnost (zisková po celou dobu své historie)
Privátní česká firma
Působení na trhu ČR

Instalovali jsme anténní systémy pro mobilní sít v metru.

Díky tomu jste on-line i při jízdě ve vlaku.

Instalovali jsme anténní systémy pro mobilní sít v metru.

Díky tomu jste on-line i při jízdě ve vlaku.

Dodávkami odolných varovných a informačních systémů

chráníme životy, zdraví i majetek obyvatel při krizových událostech.

Dodávkami odolných varovných a informačních systémů

chráníme životy, zdraví i majetek obyvatel při krizových událostech.

Instalací protipožárních systémů

zvyšujeme bezpečnost provozu chemických závodů.

Instalací protipožárních systémů

zvyšujeme bezpečnost provozu chemických závodů.

Staráme se o bezpečnost provozu pod zemí i v tunelu.

Staráme se o bezpečnost provozu pod zemí i v tunelu.

Slovo ředitele společnosti

„V Colsys pracuji od roku 2015 a jsem přesvědčený, že Colsys je kvalitní a perspektivní zaměstnavatel. Co mne k tomuto přesvědčení vede? Mohu porovnávat. Předtím jsem pracoval v českých i mezinárodních společnostech a vidím v čem se Colsys liší. Na prvním místě to jsou naši lidé. Jsme středně velká společnost a přesto u nás najdete dobré vztahy a fajn party v projektovém týmu, ve středisku, oddělení – napříč firmou.

Pracujeme v perspektivním oboru. Integrujeme, servisujeme a navrhujeme celou řadu nejnovějších technologií, které napomáhají našim klientům zvyšovat bezpečnost a efektivitu jejich provozů. Naši zaměstnanci jsou odborníci, kteří si neustále zvyšují svou kvalifikaci. A proto také věřím ve skvělou budoucnost naší společnosti.“

Colsys je kvalitní a perspektivní zaměstnavatel

Ing. Pavel Hlavinka, ředitel společnosti

Naše hodnoty = Naše DNA

Věříme v LIDI

Věříme, že slušné jednání vytváří zdravé, dlouhodobé a oboustranně prospěšné vztahy. Ochotou bojujeme proti lhostejnosti. Nasloucháme a komunikujeme nejen mezi sebou a cíleně pomáháme tam, kde je to třeba.

Neseme ODPOVĚDNOST

Nikdy nenecháme v průšvihu své zaměstnance ani klienty. Nebojíme se přijmout odpovědnost i nad rámec svého závazku. Včas upozorňujeme na skutečnosti, které jsou důležité.

Nevzdáváme se TRADICE

Rozvíjíme se na základě aktuálních poznatků a čerpáme přitom z našich zkušeností. Dlouhodobé vztahy a loajálnost našich zaměstnanců jsou pilíři, na kterých stojí náš úspěch.

Ctíme SPOLEHLIVOST

Naši profesionalitu podporujeme tím, že se snažíme dostát všem svým závazkům. S našimi zákazníky otevřeně komunikujeme a budujeme si tak vzájemnou důvěru.

Pomáháme

Není nám lhostejné, co se děje kolem nás.
Různé projekty, různé příběhy, různé částky i různá forma pomoci.
Zde neplatí hodně nebo málo, zde platí MŮŽEMECHCEME POMÁHAT.
Naše tradiční charitativní sbírka ukazuje, že naši zaměstnanci mají srdce na správném místě.
Každý rok se nám daří navyšovat výtěžek sbírky! O to více můžeme pomoci těm, kteří to potřebují. A nezůstáváme jen u toho.

Návrh bez názvu (4)
SKAUTSKÁ KLUBOVNA MIKULČICE
Číst dál
fb, lk, web
PODPORA PROJEKTU KOLO PRO ADAMA
Číst dál
UK_02_uvodni
BLESKOVÁ SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ
Číst dál
CHARITATIVNI-SBIRKA_uvodni_02
CHARITATIVNÍ SBÍRKA 2021
Číst dál

Bavíme se

Během roku pořádáme různé firemní akce pro naše zaměstnance. K těm pravidelným celofiremním již tradičně patří naše Zábavné odpoledne, které je určené pro rodiny našich zaměstnanců. Do popředí zájmu se nám v tento den dostávají děti – naši Colsysáčci, kteří si užijí spoustu zábavy při soutěžích, hrách a zábavních programech, ale ani dospělí nepřijdou zkrátka. A to bychom nebyli v Colsysu, abychom to nespojili s nějakou charitativní sbírkou.

Informovat o dění ve firmě se nám daří i ve spojení se sportovním kláním a večerní zábavou. Každý rok takto vyjedeme za hranice našeho areálu a kolegiálně soutěžíme o putovní pohár. Nezanedbáváme ani zimní sezónu, kdy se jednotlivé divize sejdou při novoročních večírcích a oslaví tak své úspěchy.

Zkrátka v COLSYS víme, že nejen prací je člověk živ a že úspěchy se mají řádně oslavit.