Projektant

Projektant má na starost návrh a realizaci projektové dokumentace, projektování elektrických zařízení a elektrických instalací. Vypracovává výkresovou dokumentaci a textovou část projektů – technické zprávy.

Abychom Vám co nejlépe přiblížili pracovní pozici u nás v Colsys, ptáme se našich zaměstnanců:

Jak se jmenuje vaše pracovní pozice?

Projektant

Kdo je váš nadřízený?

Vedoucí střediska projekce.

Kdo jsou vaši podřízení?

Nemám podřízené, mám kolegy projektanty, kresliče a specialisty inženýringu.

Co přesně děláte? Za co jste odpovědný?

Zpracovávám projektové dokumentace staveb v souladu s požadavky zákazníka a norem. Zodpovídám za komplexní zpracování projektové dokumentace

Jaké nástroje, zařízení, systémy používáte?

Ke své práci potřebuji programy MS OFFICE, „kreslíme“ v Autocad LT, Revit LT.

Kdy pracujete, jaká je obvyklá pracovní doba?

Standardní pracovní doba je od 7:00 do 15:30 hodin. Pracovní dobu lze individuálně upravit, nebo občas pracovat vzdáleně z domova.

Kde pracujete?

Převážně v kanceláři. Někdy je potřeba zajet na stavbu a účastnit se kontrolního dne stavby.

Které problémy, jimiž se zabýváte, jsou nejnáročnější? Jak je řešíte?

Na začátku projekčních prací dát dohromady požadavky a přání zákazníka. V průběhu stavby pak řešit změny a nové požadavky. Na konci stavby zajistit podklady pro dokumentaci skutečného provedení.

S kým nejčastěji spolupracujete? Co spolu řešíte?

Nejčastější spolupracuji s „vedoucím projekčního oddělení“, řešíme rozpracovanost a průběh projekčních prací. Velmi důležité je v průběhu stavby konzultovat projekční návrh s projektovým a obchodním manažerem dané zakázky.

Hrozí vám při vykonávání práce nějaké riziko?

V kanceláři je riziko minimální, na stavbách je nutné dodržovat podmínky BOZP.

Jak poznáte, že svou práci děláte dobře?

Za dobře odvedenou práci náleží patřičná pochvala a zpravidla finanční odměna. Pozitivní zpětná vazba z realizace staveb.

Co vás na vaší práci nejvíc baví?

Rozmanitá, tvůrčí činnost, možnost seznamovat se s novými technologiemi, práce s lidmi, dobrý a přátelský kolektiv.

Co vás někdy štve?

Při sebelepším plánování dochází někdy ke skluzu termínů a následně k souběhu několika zakázek a časovému presu.

Jaké vzdělání a praxe jsou potřebné pro výkon vaší pozice?

Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru.

Jaké další vzdělávání je možné/nutné průběžně absolvovat?

Školení výrobců na projekci jednotlivých systémů. Vyhláška 50/78 sb. Autorizace ČKAIT.

Jaké osobnostní vlastnosti a schopnosti jsou potřebné pro úspěch na vaší pozici?

Flexibilita, spolehlivost, komunikativnost.

Na jakou pracovní pozici můžete z této pozice dále postoupit?

Postup je možný na pozici senior projektanta.