Projektový manažer

Zodpovídá za plánování, organizování, řízení a kontrolu realizace projektu. Řídí projekt ve všech jeho fázích. Stanovuje časový i finanční plán, vede tým lidí zapojených v projektu. Koordinuje pracovní činnosti a jejich návaznost. Řídí a kontroluje kompletní dokumentaci.

Abychom Vám co nejlépe přiblížili pracovní pozici u nás v Colsys, ptáme se našich zaměstnanců:

Jak se jmenuje vaše pracovní pozice?

Projektový manažer

Kdo je váš nadřízený?

Vedoucí střediska řízení projektů

Kdo jsou vaši podřízení (názvy pozic)?

Vedoucí technik stavby, technici, technici specialisté, projektanti, servisní technici, technik přípravy výroby, revizní technici, montéři.

Co přesně děláte?

Po prostudování a převzetí zakázky do výroby od obchodních manažerů, si vyberu a sestavím projektový tým, tak aby co nejlépe vyhovoval charakteru projektu. Komunikuji se zákazníkem, s projektantem, s logistikou a ostatními složky v Colsysu, které jsou potřeba pro realizaci projektu. Jednám s objednatelem ve věci technické, ale také projednávání víceprací a dojednávání změnových listů. Na zakázce mám na starosti dodržování harmonogramu prací a kvalitu provedené práce. Nedílnou součástí toho všeho je samozřejmě řízení subdodavatelů, příprava podkladů jako jsou rozpočty smlouvy apod. Při dokončení akce dohlížím na hladké předání zakázky objednateli a následně do servisního oddělení naší společnosti.

Za co jste odpovědný?

Za realizaci projektu podle smlouvy, ekonomiku stavby, dodržování harmonogramu, dodržování BOZP, obstarávání podkladů a komunikaci s objednatelem a jeho spokojenost. Za kvalitu práce, za vyhodnocení a odpovídající ohodnocení týmu během i na konci projektu. Také za dobrou náladu na stavbě a mezi kolegy

Jaké nástroje, zařízení, systémy (i informační) používáte?

HW: Mobilní telefon, notebook, IPAD
SW: MS Office, informační systém společnosti, sdílené cloudy (MS Share Point, OneDrive), AutoCad

Kdy pracujete, jaká je obvyklá pracovní doba?

To záleží na realizovaném projektu. Práce na stavbách se realizují od 7:00 do 15:30 hodin. Některé projekty si však vyžádají vetší pozornost a potom i tedy více času.

Kde pracujete? (v dílně, ve výrobě, kanceláři, venku atd).

Hodně času trávím na stavbě, ale také při jednáních v kanceláři buď na pobočce v Praze nebo na centrále na Kladně.

Které problémy, jimiž se zabýváte, jsou nejnáročnější? Jak je řešíte?

Dopředu se identifikují rizika projektu a přijímají opatření k jejich eliminaci. Nejnáročnější je řešení nestandardních situací (krizový managment), komunikace a vyjednávání s objednateli a dodavateli. A jak je řeším? Hlavně s chladnou hlavou, pokorně ale zároveň asertivně.

S kým nejčastěji spolupracujete? Co spolu řešíte?

Nejužší spolupráce je bezpochyby s hlavním technikem stavby. Řešíme provozní věci na stavbě. Co je třeba zařídit, co potřebuje on ode mě a zároveň ho úkoluji s věcmi co od něj potřebuji připravit.

Hrozí vám při vykonávání práce nějaké riziko?

Fyzické ani ne, samozřejmě se pohybujete na stavbě, ale při dodržování BOZP je riziko minimální. Spíše je zde rizikový faktor stresu.

Hrozí zde však rizika uplatnění smluvních pokut na řízeném projektu, riziko odpovědnosti za škody způsobené na pracovišti/staveništi, riziko odpovědnosti za ochranu bezpečnosti práce.

Jak poznáte, že svou práci děláte dobře?

Vše ukáží výsledky ekonomiky stavby. Osobní hodnocení nadřízeným, platové ohodnocení a motivační manažerské odměňování. Avšak nejlépe když kolem sebe vidím dobrou náladu.

Co vás na vaší práci nejvíc baví?

Práce s lidmi, technologická odbornost, zajímavé prostředí projektů a vřelá atmosféra firmy.

Co vás někdy štve?

Jediné, co mě může rozladit je neprofesionální komunikace na stavbách.

Jaké vzdělání a praxe jsou potřebné pro výkon vaší pozice?

Maturita a zkušenosti s řízením realizací slaboproudé nebo silnoproudé instalace.

Jaké další vzdělávání je možné/nutné průběžně absolvovat?

Autorizaci ČKAIT, Project managment, vyhl. 50 – projektant, revizní technik, odborná školení

Jaké osobnostní vlastnosti a schopnosti jsou potřebné pro úspěch na vaší pozici?

Komunikační dovednosti, obchodní vyjednávání, asertivita, vedení lidí.

Na jakou pracovní pozici můžete z této pozice dále postoupit?

Vedoucí střediska/oddělení, odborný ředitel.