Rozpočtář

Sestavuje výčet všech nákladů projektu a tyto náklady oceňuje. Zajišťuje všechny podklady nutné pro rozpočtování projektu. Zpracovává výkaz výměr a výpočet množství materiálu. Stanovuje rozsah a způsob řešení nabídky. Sestavuje podklady k následným činnostem procesu realizace.

Abychom Vám co nejlépe přiblížili pracovní pozici u nás v Colsys, ptáme se našich zaměstnanců:

Jak se jmenuje vaše pracovní pozice?

Rozpočtář a produktový specialista

Kdo je váš nadřízený?

Ředitel divize produkty a příprava nabídek a podle zařazení specializace příslušný vedoucí střediska.

Co přesně děláte? Za co jste odpovědný?

Rozpočtář je zodpovědný za tvorbu nákladového rozpočtu a jeho produktovou skladbu, zjednodušeně hledá technické řešení a říká co bude toto řešení stát.

Jaké nástroje, zařízení, systémy (i informační) používáte?

Hlavním pracovním nástrojem je počítač. Na něm probíhá celková práce s podklady k nabídce a vytváří se rozpočet. Rozpočet vytváříme ve speciálním SW a pracujeme s cenovými a technickými podklady většinou v elektronické podobě (katalogové a technické listy, konfigurační nástroje). Důležitou součástí práce nabídkáře je i vzdělávání, účast na školeních a udržování povědomí o technických trendech a novinkách.

Kdy pracujete, jaká je obvyklá pracovní doba?

Pracovní doba je obvyklá, osm nebo devět hodin. Občas se dokončuje nabídka, která má termín odevzdání a stane se, že se může pracovní doba flexibilně upravit.

Kde pracujete?

Pracujeme převážně v kanceláři. Jedná se o práci s poměrně velkým důrazem na koncentraci a soustředění. Součástí práce je i občasná účast na obhlídkách míst realizace a jednání s dodavateli, zákazníky a ostatními kolegy Colsys.

Které problémy, jimiž se zabýváte, jsou nejnáročnější? Jak je řešíte?

Nejnáročnější část naší práce je správné nastudování a pochopení zadání, rozsahu nabídky. Eliminace chyb a nedostatků projektu, technických nepřesností a odhalení chyb v zadání.

S kým (jakou pozicí) nejčastěji spolupracujete? Co spolu řešíte?

Nejčastěji se setkáváme a komunikujeme s obchodními manažery. Oni přinášejí poptávky a informace od zadavatelů, zákazníků. Řešíme rozsah a způsob řešení nabídky a hledáme konkurenční výhodu abychom společně uspěli a zakázku získali.

Hrozí vám při vykonávání práce nějaké riziko?

Nehrozí, pracujeme převážně v kanceláři.

Jak poznáte, že svou práci děláte dobře?

To poznáme až s odstupem času. Nabídka byla dobrá a uspěla řešením a cenou vůči konkurenci a splnila představy klienta. Dalším měřítkem je i to, že vypočtené náklady odpovídají skutečným nákladům během realizace = počítali jsme dobře.

Co vás na vaší práci nejvíc baví?

Technika. Být oponentem zadání, někým kdo rozumí požadavkům zákazníka a umí je vyřešit a umí to i pěkně spočítat.

Co vás někdy štve?

Špatné podklady pro vytvoření nabídky a když je jediným kritériem pro hodnocení nabídky cena a opomíjí se lepší technické řešení.

Jaké vzdělání a praxe jsou potřebné pro výkon vaší pozice?

Vzdělání v oboru elektro, obory slaboproudých, komunikačních IT a bezpečnostních technologií. Ideální je vlastní zkušenost s aplikací těchto technologií. Když vím, co dělám, umím to popsat, vím kolik mi to zabere času a co k tomu všechno potřebuji. A pak je již snadné umět říct co to bude stát.

Jaké další vzdělávání je možné/nutné průběžně absolvovat?

Je fajn domluvit se i anglicky. Spousta technické dokumentace i občasná komunikace s dodavateli, je v anglickém jazyce.

Technologie v naší oblasti působení se hodně rozvíjejí a rozvíjejí, proto je důležité se dále vzdělávat a učit se nové věci… tedy technická školení, semináře atd.

Jaké osobnostní vlastnosti a schopnosti jsou potřebné pro úspěch na vaší pozici?

Je to především chuť se učit, být pečlivý, trpělivý a používat logické myšlení. Lidsky být komunikativní, mít schopnost naslouchat kolegům a umět srozumitelně odprezentovat svá řešení.

Na jakou pracovní pozici můžete z této pozice dále postoupit?

Schopnost vytvářet celkovou architekturu řešení, komunikovat může znamenat vedení skupiny, střediska. Samostatná práce a kreativita je vnímána jako vlastnost a přínos pro firmu a je hodnocena pochopitelně i ekonomicky.