Servisní technik

Zajišťuje servis a poradenství zákazníkům. Provádí montáže a instalace systémů u zákazníků a jejich uvedení do provozu. O své práci vede příslušnou dokumentaci.

Abychom Vám co nejlépe přiblížili pracovní pozici u nás v Colsys, ptáme se našich zaměstnanců:

Jak se jmenuje vaše pracovní pozice?

Servisní technik

Kdo je váš nadřízený a máte nějaké podřízené pozice?

Nadřízený je vedoucí oddělení, případně vedoucí střediska. S ostatními techniky jsme kolegové, nemám podřízené.

Co přesně děláte a za co jste odpovědný?

Dělám servisní činnost, kontroly zařízení, oživení instalací PZPS, EPS, CCTV a ACS.

Zodpovědnost mám za funkčnost systémů a nastavení dle požadavků zákazníka. Také mám odpovědnost za realizaci „malých akcí“ od A-Z.

Jaké nástroje, zařízení, systémy používáte?

Používám nářadí i elektrické (vrtačky atd.), PC/notebook se softwary pro programovaní ústředen, testovací sady.

Kdy pracujete, jaká je obvyklá pracovní doba?

Pracujeme jak je potřeba – jsme servis. Obvyklá pracovní doba je 7:00–15:30 hodin, ale když je třeba řídíme se potřebou zákazníka.

Kde pracujete?

Nejvíce jsme u zákazníků v terénu což jsou vnitřní i venkovní prostory. Kanceláře, haly – různé objekty.

Které problémy, jimiž se zabýváte, jsou nejnáročnější? Jak je řešíte?

Zprovozňovaní nových instalací a nastavování dle požadavků zákazníka, řešení závažnějších poruch.

Řeší se znalostmi, konzultacemi s ostatními techniky, případně s technickou podporou daného systému.

S kým nejčastěji spolupracujete a co spolu řešíte?

Nejčastěji pracuji samostatně. Když je třeba tak s kolegy techniky.

Hrozí vám při vykonávání práce nějaké riziko?

Pracujeme ve výškách, tak musíme být proškoleni a dávat si pozor na pády. Také nás může ohrozit úraz elektrickým proudem. Jsme ale pravidelně školeni, tak víme co máme dělat a jak.

Jak poznáte, že svou práci děláte dobře?

Správnou funkčností systému a spokojeností zákazníka a samozřejmě pochvalou od nadřízeného.

Co vás na vaší práci nejvíc baví?

Poznávání stále nových věcí, systémů, technologií a nové výzvy.

Co vás někdy štve?

Někdy nejde vše hladce. Pak mě štve třeba přístup některých kolegů, špatné podklady k mé práci, případně špatně spočítaná zakázka.

Jaké vzdělání a praxe jsou potřebné pro výkon vaší pozice?

Elektro vzdělání a vyhláška 50, praxe a znalosti jsou v našem oboru vždy výhodou.

Jaké další vzdělávání je možné/nutné průběžně absolvovat?

Odborná a certifikovaná školení pro vykonávaní servisní činnosti.

Jaké osobnostní vlastnosti a schopnosti jsou potřebné pro úspěch na vaší pozici?

Samozřejmě pečlivost, zodpovědnost, znalost systémů a otevřenost učit se novým věcem.

Na jakou pracovní pozici můžete z této pozice dále postoupit?

Servisní a revizní technik, případně vedoucí oddělení. Můžu se přemístit i v rámci firmy do jiné divize.