Technik specialista

Stanovuje a kontroluje dodržování technologických postupů během celé instalace. Organizuje a dohlíží na postup instalace, materiál i zařízení. Vede příslušnou dokumentaci a dohlíží na dodržování BOZP a PO.

Abychom Vám co nejlépe přiblížili pracovní pozici u nás v Colsys, ptáme se našich zaměstnanců:

Jak se jmenuje vaše pracovní pozice?

Technik specialista

Kdo je váš nadřízený?

Vedoucí střediska realizace zakázek.

Kdo jsou vaši podřízení?

Montér elektrických zařízení – předák.

Co přesně děláte? Za co jste odpovědný?

Prací technika specialisty je zodpovídat za správné technické provedení instalace ve spolupráci s technikem stavby, pomoc montérům při zapojování komponent a oživení systémů včetně následného předání servisním technikům.

Jaké nástroje, zařízení, systémy používáte?

Technik specialista je vybaven běžným ručním nářadím a ručním elektrickým nářadím. Samozřejmostí je mobilní telefon, notebook s příslušenstvím, které se liší podle specializace technika.

Kdy pracujete, jaká je obvyklá pracovní doba?

Standardní pracovní doba by měla být od pondělí do pátku, od 7:00 do 15:30 hodin. Jelikož máte na starosti více zakázek najednou, je pracovní doba spíše pružná. Některé zakázky si vyžadují práci výhradně v noci a může se stát, že vaše služby budou potřeba i o víkendu (výjimečně).

Kde pracujete?

Místo výkonu práce technika specialisty je asi to nejlepší. Každý den jste někde jinde a řešíte jiné problémy (stavby, rekonstrukce a doplňování stávajících systémů po celé ČR).

Které problémy, jimiž se zabýváte, jsou nejnáročnější? Jak je řešíte?

Nejnáročnější prací je nastudovat projekt dané zakázky a zjistit, jestli bude daný systém fungovat, jak je nakreslený, případně projekt předělat, doplnit a najít funkční řešení.

S kým nejčastěji spolupracujete? Co spolu řešíte?

Nejčastější spolupráce je s technikem stavby a s montérem elektrických zařízení – předákem a nejčastěji se řeší postup a koordinace prací.

Hrozí vám při vykonávání práce nějaké riziko?

Práce ve výškách, úraz elektrickým proudem, řízení motorových vozidel, to vše v sobě nese rizika.

Jak poznáte, že svou práci děláte dobře?

Na konci zakázky je dobře fungující a normám odpovídající systém.

Co vás na vaší práci nejvíc baví?

Řešení nestandardních technických problémů.

Co vás někdy štve?

Nekvalitně zpracovaná projektová dokumentace a neochota lidí.

Jaké vzdělání a praxe jsou potřebné pro výkon vaší pozice?

Pro výkon této pracovní pozice je potřeba středoškolské vzdělání a několik let praxe v oboru, na který se specializujete.

Jaké další vzdělávání je možné/nutné průběžně absolvovat?

Samozřejmostí jsou technická školení systémů, kterými se zabýváte a doplňování si znalostí o nových systémech.

Jaké osobnostní vlastnosti a schopnosti jsou potřebné pro úspěch na vaší pozici?

Je nutné být otevřený novým výzvám, chtít se učit nové věci, pomáhat kolegům, být samostatný a flexibilní.

Na jakou pracovní pozici můžete z této pozice dále postoupit?

Postup je možný na projektového managera.